Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Samaritáni v akci - Samaritans in action

Neděle 2.6. se pro nás stala dnem, kdy jsme poprvé v barvách ASČR OZK vyrazili na zásah. Byla potřeba pomoc při pátrání po pohřešovaném Ing. Janu Černém. Pátrání bylo vyhlášeno v sobotu 1.6. v ranních hodinách poté, co se muž v předchozí den nevrátil domů a blízkým nedal o sobě žádnou zprávu. Ještě ten den byl vyhlášen poplach I. stupně přes portál Fireport. Náš člen Martin Kadleček nám předal výzvu k aktivaci psovodů.


Samaritáni v akci - Samaritans in action
0 4.6.2024 1061x Zásahy
Celkem 2 články z rubriky: Zásahy

V sobotu bylo pátrání vedeno od místa, kde byl muž naposledy viděn, přes turistické cesty, kde se s oblibou pohyboval, až po nebezpečná místa v okolí typu stará důlní díla a opuštěné budovy.

Samaritáni v akci - Samaritans in action

Během sobotního odpoledne se k pohotovosti přihlásili 4 naši psovodi + Martin který už byl na místě zásahu se svým psem Nerem.

Neděle 9h ráno, Abertamy náměstí. Místo kde se shromáždilo velké množství hasičů, policistů, záchranáři z Horské služby a nespočet dobrovolníků s různým  vybavením, včetně čtyřkolek, všichni byli odhodláni pána najít.

Samaritáni v akci - Samaritans in action

Náš pětičlenný tým ve složení - Petr, Iveta, Martin, Mirka a Bětka se po vyslechnutí aktuálních informací o stavu pátrání, vydali k objektům které bylo potřeba prověřit. Tyto objekty se nachází v obci Abertamy. První objekt byl prohledán bez psů a to z důvodu velmi špatného technického stavu budovy. Do dalších objektů už byli psi nasazeni. Tým se rozdělil na dvě části a začal s prací. Oba psi pracovali ze všech sil a jejich psovodi Petr a Iveta po dokončení práce konstatovali že prohledaný prostor je bez nálezu.

Samaritáni v akci - Samaritans in action

Po pauze a upřesnění dalšího postupu se pokračovalo v práci ve zbývajících objektech a jejich okolí. Všechny budovy byly velmi pečlivě prohledány od půdy až po sklep. V této lokaci bylo pátrání ukončeno bez nálezu.

Poté se skupina přesunula do lesního porostu pod Plešivcem, kde měli za úkol prověřit turistickou cestu a její okolí od Hřebečné, až po stanici lanovky na Plešivec. Tento prostor prohledávali tři naši psi, Imča, Ajfa a Nero. Ani zde pohřešovaný nebyl nalezen.

Všichni nasazení psi pracovali velmi pečlivě a s chutí. Moc děkujeme celému týmu za aktivitu a ochotu pomoc.

Samaritans in action

Sunday 2.6. became for us the day when we went on an intervention for the first time in the colours of ASCR OZK. Help was needed in the search for the missing Ing. Jan Černý. The search was announced on Saturday 1.6. in the morning hours after the man did not return home the previous day and did not give any news of himself to his loved ones. On that very day, a level I alert was issued via the Fireport portal. Our member Martin Kadleček gave us a call to activate the handlers.

Samaritáni v akci - Samaritans in action

On Saturday, the search was conducted from the place where the man was last seen, through the hiking trails where he liked to hang out, to dangerous places in the area such as old mine workings and abandoned buildings. During Saturday afternoon 4 of our dog handlers + Martin who was already at the scene with his dog Nero, responded to the emergency. Sunday 9am, Abertamy Square. A large number of firefighters, police officers, Mountain Rescue personnel and countless volunteers with various equipment, including ATVs, all determined to find the gentleman, gathered at the site. Our five-member team consisting of Petr, Iveta, Martin, Mirka and Bětka, after hearing the current information about the status of the search, went to the objects that needed to be checked. These objects are located in the village of Abertamy.

Samaritáni v akci - Samaritans in action

The first building was searched without dogs due to the very poor technical condition of the building. Dogs had already been deployed to other properties. The team split in two and began the work. Both dogs worked with all their might and their handlers Petr and Iveta after finishing their work stated that the searched area was free of any finds. After a pause and specification of the further procedure, the work continued in the remaining objects and their surroundings. All buildings were very carefully searched from the attic to the basement. At this location the search was completed with no finds. Then the group moved to the forest under Plešivec, where they had the task to check the hiking trail and its surroundings from Hřebečná to the cable car station on Plešivec. This area was searched by three of our dogs, Imcha, Ajfa and Nero. Here too the missing person was not found.

All the dogs deployed worked very carefully and with gusto. Many thanks to the whole team for their activity and willingness to help.