Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Přihlášení
Login:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Ohlédnutí za nabitým víkendem - Looking back at a busy weekend

V sobotu 25.5, se čtyřnozí i dvounozí Samaritáni zúčastnili hned několika akcí!


Ohlédnutí za nabitým víkendem - Looking back at a busy weekend
0 29.5.2024 225x Zkoušky
Celkem 1 článek z rubriky: Zkoušky

V areálu cvičiště ZKO Blahuňov nastoupilo 9 psovodů na mezinárodní zkoušku RH FL (vyhledávání v ploše) ve všech stupních- V, A i B. Posuzování se zhostil rakouský rozhodčí Alois Russegger. Zkoušky probíhaly za velmi příjemné atmosféry.

Ohlédnutí za nabitým víkendem - Looking back at a busy weekend

Všichni psovodi dali do svých výkonů vše a tak na konci dne, šest z devíti psovodů získalo zkoušku. Těm, kterým se nedařilo, se určitě poštěstí příště. Dvě naše členky zabojovaly v mistrovské třídě stupně B a obě úspěšně. Moc jim gratulujeme a jsme na ně náležitě pyšní. Jen tak dál děvčata.

Aby naší účasti na akcích nebylo málo tak náš Petr Katrev v sobotu posuzoval zkoušky v Hejnicích u Liberce, a v prostorech ZKO Žatec Loučky byl uspořádán závod O pohár města Žatce.

Uff tolik akcí v jeden den a vše se zvládlo, dovolte nám pochválit se, jsme dobří!

Následující den v neděli 26.5 pokračovaly mezinárodní zkoušky. Tentokrát v kategorii RH T (vyhledávání v sutině). Během dopoledne, stejně jako v sobotu, nastoupilo 9 psovodů, tentokrát ovšem na Žateckém cvičáku, kde se konala první část zkoušek - poslušnost. I v tento den se bojovalo ve všech stupních (V, A, B ) a opět zkoušky posuzoval pan Russegger. Po krátké pauze se všichni zkoušení, pan rozhodčí, figuranti i pomocníci přesunuli do areálu Prefa Žatec s.r.o.

Ohlédnutí za nabitým víkendem - Looking back at a busy weekend

Tam se konala druhá část zkoušek - pachové práce. Jedná se o výrobnu velkého sortimentu betonových stavebních dílů a zkoušky zde probíhaly za plného provozu. Nicméně i přes náročné podmínky se většině psům podařilo splnit limit pro získání zkoušky.

Gratulujeme všem kterým se zkoušky podařilo splnit, děkujeme všem pomocníkům, děkujeme vedoucím zkoušek, zkrátka děkujeme všem kteří v tyto dva náročné dny byli s námi a pomohli nám akce zvládnout.

Oboje zkoušky byly pořádány pod záštitou ASB Berlín.

Foto: Jan Píša

Looking back at a busy weekend

Ohlédnutí za nabitým víkendem - Looking back at a busy weekend

On Saturday 25.5, four-legged and two-legged Samaritans participated in four events! 9 handlers took the international RH FL (search in the area) test in all levels - V, A and B. The judging was done by Austrian judge Alois Russegger. The trials were held in a very pleasant atmosphere. All handlers gave their all and so at the end of the day, six of the nine handlers earned their exam. Those who didn't do well will definitely be lucky next time. Two of our members fought in the master class of grade B and both successfully. We congratulate them very much and we are very proud of them. Keep it up girls. And to make our participation in the events not too little our Petr Katrev judged the tests in Hejnice near Liberec on Saturday and in the premises of ZKO Žatec Loučky was organized the competition for the Cup of the town of Žatec.

Uff 4 events in one day and everything was managed, let us praise ourselves, we are good!

The next day on Sunday 26.5 continued the international trials. This time in the category RH T (search in rubble). During the morning, as well as on Saturday, 9 handlers started, but this time at the Žatec training ground, where the first part of the trials - obedience - took place. Also on this day there were fights in all grades (V, A, B) and again the tests were judged by Mr. Russegger. After a short break, all the testers, judges, dummies and helpers moved to the premises of Prefa Žatec s.r.o.

Ohlédnutí za nabitým víkendem - Looking back at a busy weekend

There was the second part of the exams - scent work. This is a production plant of a large assortment of concrete building parts and the tests were held here in full operation. However, despite the difficult conditions, most dogs managed to meet the limit for the test. Congratulations to all who managed to pass the exams, thank you to all the helpers, thank you to the leaders of the exams, in short, thank you to all who were with us on these two difficult days and helped us to manage the event. Both tests were organized under the auspices of ASB Berlin.


Podobné články